Klimatizace Carrier

Historie

Před více než 100 lety se Carrier stal průkopníkem nového odvětví a v posledních dvou desetiletích je průkopníkem ekologicky šetrných produktů se sníženým dopadem na životní prostředí.

Ochrana životního prostředí a ochrana našich omezených přírodních zdrojů se stává ústředním principem firemní filozofie.

Důsledně ukazuje svou věrnost těmto hodnotám vytvořením produktů šetrných k životnímu prostředí, které spotřebovávají méně energie a obsahují inovativní materiály. Carrier se zavázal ke snižování vlivů skleníkových plynů ze svých produktů prostřednictvím energetické účinnosti a používání pokrokových chiadiv a pokračuje ve zlepšování environmentální výkonnosti výrobků, služeb a činností, čímž chce přispět k dosažení udržitelné společnosti a chránit životní prostředí pro budoucí generace.

Novinky

  • POZOR! Od 11. 05.2020 pobočka  Brno přestěhována.

  • Připravujeme pro Vás nový ceník klimatizací a příslušenství, který bude platný od 6. 4.2020.

  • Dnešním dnem 2.1.2019 dochází ke změně způsobu uplatnění reklamací klimatizační techniky a následné fakturace neuznané reklamace: